شما اینجا هستید:خانه » تاریخ

هولدرلین، شاعرِ شاعران-

»مهرداد بهروزی- فریدریش هولدرلین، به سال1770در شهر (لافن.ام.نه کار) آلمان به دنیا آمد. از 16 تا به 19ساله گی، در دانشگاه (توبینگن) به تحصیل در رشته ی (تئولوژی) - یزدان شناختی، اشتغال داشت. شروع شاعری اش، از 1793 است. [caption id="attachment_4030" align="aligncenter" width="1266"] هولدرلین[/caption] در فاصله ای11ساله، تابه34ساله گی، هفت منظومه/ 9سروده ی طویل/ و14 سروده کوتاه می آفریند. پس از26ماه بستری در آس ...

ادامه مطلب

آفریننده و یا آفریده؟-

[درباره ی خسرو گلسرخی] »مهرداد بهروزی خسرو گلسرخی، زاده ی مرکز گیلان بود (2/11/1322) درفاصله ای7 ساله (52-1345) و در 4 نشریه به کار اشتغال داشت. درکارنامه ی تالیفی اش، سه مدخل به دیده می آید: سروده ها/ یادداشت ها/ برگردان ها (ترجمه از فرانسوی). **** وی، 8/1/1352، بازداشت و پس از 9 ماه زندان، در دادگاه اول( 16دی52) و دادگاه دوم (3 بهمن 52) حضور یافت. درهفته ی چهارم ازشروع 31 ساله گی اش، مرگ را تجربه کرد. *** ...

ادامه مطلب

رونمایی ی ۳ اثر کلاسیک-

» نوشته ی : مهرداد بهروزی [67ساله گی ی یک کتاب] **** (مبدا وغایت تاریخ)/ نوشته ی (کارل یاسپرس)، فیلسوف آلمانی، درسال1950، به طبع درآمده است. **** کارل یاسپرس (1969/1883)، در26ساله گی، به اخذ دکترای روانشناختی نائل آمد. در30ساله گی، به فلسفه گرایش پیداکرد. در کارنامه ی تالیفی اش (صرف نظر از کتاب زندگانی نامه ی فلسفی من/1953) 14اثر به دیده می آید. **** مبدا و غایت تاریخ، مشتمل به17فصل و سه مدخل کلی ست: تاریخ ...

ادامه مطلب

یک انقلاب/ یک شمایل

» مهرداد بهروزی- 14 ژوئیه (جولای) سال  میلادی ی معاصر، 227 ساله گی انقلاب 1789 فرانسه است. رخداد شگفتی که با واژه هائی به سان بزرگ، خاص، استثنائی نمی توان تمامی ی ابعاد و اهمیت اش را تبئین کرد. از منظر تاریخ نگاری غربی،  به فرض در آثار (مونی یه، ایستروگفسکی، آگیبالووا، له فور) انقلای فرانسه ایتدای عصر نوین اروپائی ست. برهه ای از تاریخ که امتداد تاریخی ی سه عصر پیش از هود است. فروپاشی ی امپراوری روم، رنسانس، ...

ادامه مطلب

فردید، زیست و کارنامه

» مهرداد بهروزی- (زود آمدم. هنگام من هنوز فرا نرسیده است) جمله ی آمده، از فردید است. اسمی تداول در سال های معاصر، با این حال، سیمای ناشناخته ی اندیشه ی پارسی. آن که بسیاری، پیرامون اش گفته اند و نوشته اند اما، واگویه ها به گونه ای ست که بیش تر، هاله ای از غبار گرداگرد او را فراگرفته تا جلوه نمائی ی وی را. سیداحمد مهینی یزدی (که از 30 ساله گی، عنوان فردید را به خود گرفت) در سال 1289 به دنیا آمد. تا پیش از ات ...

ادامه مطلب

آنال/ ANNAL

یادداشتی پیرامون شیوه ی تاریخ نگاری آنال » مهرداد بهروزی آنال، شیوه ای از تاریخ نگاری ی غربی ست که توسط (لوسین فور) درفرانسه پدیدآمد. واژه ی آنال، در شیوه ی موردنظر، به مفهوم (تحلیل) و تبیین مسائل اجتماعی درعرصه ی تاریخی نویسی ست. از این رو، اصطلاح آنال در مباحث این گونه ای، ایضا، باترکیب (تاریخ اجتماعی) ام، مصطلح است. زایش شیوه ی آنال، واکنشی اعتراضی به سنت تاریخ نگاری، با تاویل عرفی اش است. لذا، و در این  ...

ادامه مطلب

فروغی/ رویا و واقعیت

محمد علی فروغی (1321/1254)،تحصیل را از 4 ساله گی شروع کرد. تا پیش از11ساله گی،فرانسه وانگلیسی ر ا فرا گرفت . در 13 ساله گی به (مدرسه ی ناصری)/ دارالفنون رفت تا پزشکی بخواند، که آن را در17ساله گی ناتمام گذارد و تحصیل را دررشته های فلسفه وادبیات ادامه داد. از 19ساله گی، وبا حضور در (واحد تهذیب و اصلاح) مرکز طبع کتاب تهران،ویراستاری ی کتاب هارا آغازکرد. ازسال 1275، به تدریس ادبیات وتاریخ وسیاست اشتغال داشته تا ...

ادامه مطلب

ساموئل هانتینگتون (یک مولف/ یک مولفه)

» مهرداد بهروزی- ساموئل هانتینگتون ( 2008 / 1927 ) زاده ی آمریکا بود. در سا ل 1953 به اخذ دکترای فلسفه ی سیاسی نا ئل آمد. در فاصله ای 37 ساله، از 27 تا به 64 ساله گی، به تدریس در دانشگاه (هاروارد) اشتغال داشت. شهره ترین کتاب اش ( برخورد تمدن ها؟) در سال 1993 به طبع در آمد . تئوری ی (برخورد تمدن ها؟) مشتمل به سه مدخل موضوعی ست. الف/ مرگ جنگ سرد. ب/ رویاروئی ی تمدن ها. پ/ ضرورت واکنش غربی ها. **** هانتینگتون ...

ادامه مطلب

تروتسکی

» مهرداد بهروزی- لئون. داویدویچ. برونشتاین، که از سال 1901 به این سو خود را تروتسکی می خواند، زاده ی روسیه بود (1879) در 17 ساله گی با خواندن آثار (پلخانف) گفت: من یهودی ای هستم مارکسیست. در 19 ساله گی با این ادعا که انقلاب در روسیه محتوم است، به محفل کمونیست هائی پیوست که 19 سال بعد، انقلاب 1917 را پی گذاردند. تروتسکی در فاصله ی 7 ساله (از تثبیت انقلاب روسیه تا به فوت لنین) مسئولیتی چهارگانه داشت: عضویت شو ...

ادامه مطلب

پیرامون زندگی و مرگ دکتر تقی اَرانی

(رسته از فراموشی) » مهرداد بهروزی- 14 بهمن ماه 76 سال پیش، مرگ را به "ارانی" هدیه دادند .هدیه ای که او پس از 33 ماه زندان و در 37 ساله گی اش گرفت . از آن گروه بازداشتی های سال 1316 که به 53 نفر شهره اند ، فقط ارانی بود که به مارکسیزم اعتقاد داشت. هفت نفر گرایشی به کمونیسم داشته / چهار نفر در همان ابتدا رها شدند / نه نفر پس از سه سال و چهار ماه بازداشت به سلک دیگری در آمدند / 32 نفر دیگر در سال های زندان به ...

ادامه مطلب

© 2013 Powered By Khoroos Jangi KhoroosJangi- میزبانی وِب توسط گــُزگـا

بازگشت به بالا