شما اینجا هستید:خانه » فرهنگ و هنر » لِسینگ (یک چهره)

لِسینگ (یک چهره)

گوت هولد/ افرایم/ لسینگ (۸۱/۱۷۲۹) زاده ی شهر(کامنتس)آلمان بود. از۱۷تا به۲۳ساله گی، در دانشگاه های (لایپزیک) و (ویتنبرگ) به تحصیل اشتغال داشته و درسال ۱۷۵۲به اخذ دکترای (فیلو لوژی) نائل آمد. درکارنامه ی تالیفی اش، ودرفاصله ای ۳۳ساله، ۲۶ اثربه دیده می آید. هفت نمایش نامه/ ۹رساله/ هفت یادداشت نامه/ ۳کتاب.
لسینگ
لسینگ، چونان (کانت)، و در پی (لایب نیتس/ فون وولف) که کالبد (ایده آلیزم ژرمنی) را وضع کردند، از طراحان اندیشه ی آلمانی به شمارمی آید.
****
زمینه ی کاری ی لسینگ، اما، فلسفه نبود. وضعیت او در گستره ی فکر، شبیه به (دیدرو) در فرانسه ست. مبدای اندبشه ورزی ی لسینگ، یک مثلث بود. تئاتر/ ادبیات/ زیبائی شناختی.
****
موردهای اولی و دومی، نسبت به آن چه که درکارنامه ی لسینگ رخ داده، فرعی اند. مورد سومی، اما، تمامی ی سیمای وی در سپهر اندیشه را می نمایاند. در این راستا، لسینگ، پس از (بائوم گارتن)، واضع زیبائی شناختی، بیش از هر کسی، اهتمام خود را پیرامون (استتیک) گذارده است.
****
فحوای نظرات لسینگ را بایستی درکتاب (لائوکوئون) باز یافت. این اثرکه به سال۱۷۶۶ انتشار یافته، از اهمیتی خاص برخوردار است. واژه ی لائوکوئون، یونانی ست و برگرفته از عنوان اسمی ی یک کاهن تروآئی، درمعبدآپولون.
****
لسینگ دراین کتاب،که مشتمل به۱۱ فصل است، از چهار مبحث سخن می گوید. انسان و هستی/ شعور و شناخت/ مفهوم زیبائی/ و ، آفریده های هنری.
****
محتوای آن چه که لسینگ مدعی ست، همانا تاویل (رومانتیسم) است. نهضتی که پس زمینه اش، نظرات (روسو) ی فرانسوی ست و، واکنشی بود در  برخورد با (کلاسیسیزم). عمده ترین تفاوت نگره های آمده، یک نکته بیش نیست.کلاسیک ها اعتقاد داشتندکه زیبائی برگرفته از (هستی ی متناهی) و طبیعت است، و مفهومی تجربه مدارانه. یعنی، عینی ست. رومانتیسم اما، مدعی بودکه زیبائی برگرفته از هستی نامتناهی و تخیل است، و مفهومی انتزاع مدارانه. یعنی، ذهنی ست.
****
لسینگ درپی آن است تا با آمیزه گی ی (ایده آلیزم/ رومانتیسم)، به عبارت دیگر (فلسفه/ موضوع هنری)، رهیافتی نو از زیبائی را ارائه دهد. سطح و تسلط لسینگ در عرصه ی خرد به گونه ای است که وی نه فقط به خواسته اش موجودیت می دهد بلکه، منظومه ای ازتحلیل/ داده ها می آفریندکه تا به امروز (ام) ماندگارمانده.
****
به گفته ی لسینگ، زیبائی، یعنی، احساس محض، و، این مسئله با فحوای اندیشه (ادراک) تفاوت ماهوی دارد. از نظر او، اندیشه/ ادراک، از (است/ هست) سخن می گوید اما زیبائی شناختی از (نیست و خواهد بود). لسینگ، در واپسین فصل ازکتاب لائوکوئون، می نویسد/ زیبائی، برداشتی انفرادی است و نمی توان آن رابه سان تجربه به دیگران انتقال داد چرا که فی نفسه، استدلالی نیست.
****
ارسال یک دیدگاه

© 2013 Powered By Khoroos Jangi KhoroosJangi- میزبانی وِب توسط گــُزگـا

بازگشت به بالا